Technické vybavenie budov

Každú budovu vidíme ako samostatný multisystém, ktorý navrhneme a postavíme tak, aby perfektne fungoval ako celok.

Našou snahou je budovať stavby 21.storočia, ktoré so zabudovaním inteligentných systémov riadenia už teraz sú SMART stavbami so SMART riešeniami.

V oblasti technického vybavenia budov, priemyselných hál  aj domov máme kľúčové riešenia so zameraním sa na zabezpečovacie a bezpečnostné systémy, energetické účinné prostredia  a tiež riešenia pre meranie a reguláciu, telematiku, či komplexné riadiace systémy budov.

Kabeláž, EPS, infraštruktúra, kamerové systémy, informačné kiosky, osvietenie, či parkovacie systémy – aj v týchto segmentoch  disponujeme know-how spolu s kvalitnými skúsenosťami.

Dokážeme  v spolupráci s dcérskou spoločnosťou naprogramovať PLC prístroje, či vyvinúť špeciálny systém monitorovania na zákazníkom požadovanú oblasť.

Technické vybavenie budov

Každú budovu vidíme ako samostatný multisystém, ktorý navrhneme a postavíme tak, aby perfektne fungoval ako celok.

Našou snahou je budovať stavby 21.storočia, ktoré so zabudovaním inteligentných systémov riadenia už teraz sú SMART stavbami so SMART riešeniami.

V oblasti technického vybavenia budov, priemyselných hál  aj domov máme kľúčové riešenia so zameraním sa na zabezpečovacie a bezpečnostné systémy, energetické účinné prostredia  a tiež riešenia pre meranie a reguláciu, telematiku, či komplexné riadiace systémy budov.

Kabeláž, EPS, infraštruktúra, kamerové systémy, informačné kiosky, osvietenie, či parkovacie systémy – aj v týchto segmentoch  disponujeme know-how spolu s kvalitnými skúsenosťami.

Dokážeme  v spolupráci s dcérskou spoločnosťou naprogramovať PLC prístroje, či vyvinúť špeciálny systém monitorovania na zákazníkom požadovanú oblasť.