Dopravné systémy

1. Mestská infraštruktúra Zameriavame sa na faktory: rýchlosť, plynulosť, bezpečnosť, znižovanie nákladov a ekológiu

2. Diaľničná infraštruktúra Rozhodujúce faktory: bezpečnosť, plynulosť, špičkové technológie, kvalitný a spoľahlivý servis

Osvetlenie

1.Verejné osvetlenie

Výroba VO a stĺpov
Správa VO
Projektovanie a analýzy


Energetické systémy

Lorem Ipsum je fiktívny text, používaný pri návrhu tlačovín a typografie. Lorem Ipsum je štandardným výplňovým textom už od 16. storočia, keď neznámy tlačiar zobral sadzobnicu plnú tlačových znakov a pomiešal ich, aby tak vytvoril vzorkovú knihu.

Technické vybavenie budov

Lorem Ipsum je fiktívny text, používaný pri návrhu tlačovín a typografie. Lorem Ipsum je štandardným výplňovým textom už od 16. storočia, keď neznámy tlačiar zobral sadzobnicu plnú tlačových znakov a pomiešal ich, aby tak vytvoril vzorkovú knihu.

Telekomunikacie & IT

Lorem Ipsum je fiktívny text, používaný pri návrhu tlačovín a typografie. Lorem Ipsum je štandardným výplňovým textom už od 16. storočia, keď neznámy tlačiar zobral sadzobnicu plnú tlačových znakov a pomiešal ich, aby tak vytvoril vzorkovú knihu.

Smart cities

Lorem Ipsum je fiktívny text, používaný pri návrhu tlačovín a typografie. Lorem Ipsum je štandardným výplňovým textom už od 16. storočia, keď neznámy tlačiar zobral sadzobnicu plnú tlačových znakov a pomiešal ich, aby tak vytvoril vzorkovú knihu.