Dopravné systémy

1. Mestská infraštruktúra Zameriavame sa na faktory: rýchlosť, plynulosť, bezpečnosť, znižovanie nákladov a ekológiu

2. Diaľničná infraštruktúra Rozhodujúce faktory: bezpečnosť, plynulosť, špičkové technológie, kvalitný a spoľahlivý servis

Osvetlenie

1.Verejné osvetlenie

Výroba VO a stĺpov
Správa VO
Projektovanie a analýzy


Energetické systémy

Dlhoročné skúsenosti ELTODO v oblasti energetiky pri budovaní energetických zdrojov, sietí NN a VN, ako aj infraštruktúry nám umožnili realizovať stavby ako je Letisko Václava Havla v Prahe, Pražské metro, obchodné centrum Quadrio a mnohé významne projekty.

Technické vybavenie budov

Našou snahou je budovať stavby 21.storočia, ktoré so zabudovaním inteligentných systémov riadenia už teraz sú SMART stavbami so SMART riešeniami. V oblasti technického vybavenia budov, priemyselných hál aj domov máme kľúčové riešenia ...

Telekomunikacie & IT

Svojím zákazníkom pomáhame držať krok s dobou digitalizácie, v ktorej významný nárast technológií núti celú spoločnosť napredovať a to aj vývojom našich technologických, či robotických riešení.

Smart cities

Jednotlivé riešenia, ktoré poskytujeme sa vzájomne dopĺňajú, ovplyvňujú a vďaka našej integračnej platforme vytvárajú celok, pomocou ktorého dokážu medzi sebou komunikovať.