Osvetlenie

Svietime ľuďom na cestu a pre radosť.

Eltodo – to je tradícia, kvalita a odbornosť  vo svete osvetlenia.

Produkujeme, vyvíjame a zabezpečujeme revitalizáciu, správu, servis v oblasti verejného osvetlenia dlhé roky vo významných obciach a mestách. Naše odborné znalosti prepájame s víziou budúcnosti, kde pouličné svetlo nemusí len svietiť, ale dokáže byť zdrojom pre merania hluku, nečistôt, zbierať údaje o premávke, alebo byť wifi zariadením.

Vlastnou výrobou stožiarov aj svietidiel ponúkame kvalitné riešenia nielen na cesty, ale dokážeme tiež projektovať vnútorné osvetlenia priemyselných budov.

Pre radosť a zachovanie histórie ponúkame architektonické a historické osvetlenia kultúrnych pamiatok, kostolov, parkov a významných budov, ktoré vypracujeme na mieru.

Osvetlenie

Svietime ľuďom na cestu a pre radosť.

Eltodo – to je tradícia, kvalita a odbornosť  vo svete osvetlenia.

Produkujeme, vyvíjame a zabezpečujeme revitalizáciu, správu, servis v oblasti verejného osvetlenia dlhé roky vo významných obciach a mestách. Naše odborné znalosti prepájame s víziou budúcnosti, kde pouličné svetlo nemusí len svietiť, ale dokáže byť zdrojom pre merania hluku, nečistôt, zbierať údaje o premávke, alebo byť wifi zariadením.

Vlastnou výrobou stožiarov aj svietidiel ponúkame kvalitné riešenia nielen na cesty, ale dokážeme tiež projektovať vnútorné osvetlenia priemyselných budov.

Pre radosť a zachovanie histórie ponúkame architektonické a historické osvetlenia kultúrnych pamiatok, kostolov, parkov a významných budov, ktoré vypracujeme na mieru.