ELTODO SK, a.s.

Finančný úsek:

Finančný riaditeľ
Ing. Daniel Mako
Tel.: +421 948 946 030
E-mail: makod@eltodo.sk

Ekonóm
Martina Dvorská
Tel.: +421 905 214 755
E-mail: dvorskam@eltodo.sk

Obchodný úsek:

Obchodný riaditeľ:

Marek Frey
Email: freym@eltodo.sk
Tel.: +421903609522

Výrobno – technický riaditeľ:

Juraj Lyžičiar
Tel.: +421 908 731 380
E-mail: lyziciarj@eltodo.sk

Obchodný zástupca:
Roman Teyerl
Tel.: +421 905 627 073
E-mail: teyerlr@eltodo.sk