Dopravné systémy

V segmente dopravy dodávame a integrujeme moderné technické riešenia pre riadenie dopravy

Osvetlenie

Eltodo – to je tradícia, kvalita a odbornosť vo svete osvetlenia

Energetické systémy

Dlhoročné skúsenosti v oblasti energetiky pri budovaní energetických zdrojov, sietí NN a VN

Technické vybavenie budov

Našou snahou je budovať stavby 21.storočia, ktoré so zabudovaním inteligentných systémov riadenia už teraz sú SMART stavbami so SMART riešeniami

Telekomunikacie & IT

Zameriavame sa na moderné riešenia v oblasti telekomunikačných sietí, dátových centier, cloudy ako aj celé informačné systémy

Smart cities

Jednotlivé riešenia, ktoré poskytujeme sa vzájomne dopĺňajú, ovplyvňujú a vďaka našej integračnej platforme vytvárajú celok, pomocou ktorého dokážu medzi sebou komunikovať